Дисципліни

Перелік навчальних дисциплін, що забезпечує кафедра практичної психології
з відповідним методичним забезпеченням

pdfПерелік навчальних дисциплін, що забезпечує кафедра практичної психології

  Список

дисциплін, що читаються студентам спеціальності «Психологія» викладачами кафедри практичної психології

в осінньому семестрі 2020-2021 н.р.

п/п

Дисципліна Спеціальність/

спеціалізація

курс се-местр Викладач

1 курс

Анатомія та фізіологія ЦНС та ВНД психологія/

пр_псих, соц_псих

1 1 Кушнір І.Г.
Вступ до спеціальності психологія/

пр_псих, соц_псих

1 1 Радчук В.М.

Матейчук Н.Г

Практикум з психології психологія/ пр_псих, соц_псих 1 1 Канівець Т.М.
Тренінг спілкування психологія/ пр_псих, соц_псих 1 1 Чернописький О.М.,
Барабащук Г.В.
2 курс
Практикум з психології психологія/ пр_псих, соц_псих 2 3 Канівець Т.М.

   2 скорочений курс

Основи наукових досліджень психологія/

пр_псих

2 3 Гуцуляк Н.М.
Вступ до спеціальності психологія/

пр_псих, соц_псих

2 3 Матейчук Н.Г.

 

Анатомія та еволюція ЦНС і ВНД/ психологія/ пр_псих, соц_псих 2 3 Кушнір І.Г.
Практикум з психології психологія/ пр_псих, соц_псих 2 3 Канівець Т.М.

3 курс

Психодіагностика психологія/ пр_псих, соц_псих 3 5 Фесун Г.С.
Педагогічна психологія психологія/ пр_псих, соц_псих 3 5 Гуцуляк Н.М
Клінічна психологія психологія/

пр_псих

3 5 Лісова О.С.
Спеціальна психологія психологія/

пр_псих

3 5 Лісова О.С.
Соціально-психологічний тренінг психологія/

пр_псих

3 5 Чернописький О.М.
Психологія управління та роботи з персоналом психологія/

пр_псих

3 5 Радчук В.М.

Матейчук Н.Г.

4 курс

Сімейне консультування психологія/

пр_псих

4 7 Барабащук Г.В.
Психологія праці психологія/

пр_псих

4 7 Канівець Т.М.
Психотерапія психологія/ пр_псих, соц_псих 4 7 Душкевич М.М.
Дизайн психологічних досліджень психологія/

пр_псих

4 7 Чернописький О.М.
Методи психотерапевтичної роботи психологія/

пр_псих

4 7 Сімак А.А.
Основи ТОП і арт-терапії психологія/

пр_псих

4 7 Барабащук Г.В.
Патопсихологія психологія/ пр_псих, соц_псих 4 7 Кушнір І.Г.

5 курс (магістри)

Психологічна служба в закладах освіти психологія/ пр_псих, соц_псих 5 9 Душкевич М.М.
Психологія супервізії психологія/ пр_псих, соц_псих 5 9 Барабащук Г.В.
Тренінг профілактики емоційного вигорання психологія/ пр._псих 5 9 Душкевич М.М.
Психологія іміджу психологія/ пр_псих 5 9 Фесун Г.С.
Психологія роботи з неблагополучними сім’ями психологія/ пр_псих 5 9 Сімак А.А.

Коса Н.М.

6 курс (магістри)

Гендерна психологія психологія/

пр_псих, соц_псих

6 11 Радчук В.М.
Психологія кар’єри та чинники успішного працевлаштування психологія/

пр_псих.

6 11 Душкевич М.М.
Технологія формування команд в організаціях психологія/

пр_псих.

6 11 Радчук В.М.
Психологічне забезпечення інклюзивної освіти психологія/ пр_псих 6 11 Душкевич М.М.

Коса Н.М.

Тілесно-орієнтований тренінг психологія/ пр_псих 6 11 Сімак А.А.

Список

дисциплін, що читаються студентам інших спеціальностей та факультетів викладачами кафедри практичної психології

в осінньому семестрі 2020-2021 н.р.

 

п/п

Дисципліна Спеціальність/

спеціалізація

курс се-местр Викладач

1 курс

Вікова та педагогічна психофізіологія пед.фак/ початкова освіта, дошкільна освіта 1 1 Кушнір І.Г.

2 курс

Психологія (загальна, педагогічна та вікова) філ.фак/ сер.осв. укр.мова та літ-ра, румун. мова та літ-ра, філ.укр.мова та літ-ра/;

ін.яз / сер.осв. анг., нім. та фр. мова та літ-ра

іст.фак / сер.осв. історія

2 3 Янкова А.Г.

 

Матейчук Н.Г.

 

Канівець Т.М.

 

Психологія іст.фак / історія та археол. 2 3 Канівець Т.М.
Тайм-менеджмент економ.фак. 2 3 Барабащук Г.В.

4 курс

Основи психодіагностики пед.фак/ початкова освіта 4 ск. 7 Фесун Г.С.

 Перелік дисциплін II семестру кафедри практичної психології 

2020-2021 н.р.

п/п

Дисципліна Спеціальність/

спеціалізація

Обовязкова чи вибіркова Курс Семестр Форма контролю Викладач

1 курс

1. Основи наукових досліджень псих/

пр_псих, соц_псих

Обов¢язкова 1 2 І Гуцуляк Н.М.
2. Практикум з психології псих/ пр_псих, соц_псих Обов¢язкова 1 2 І Канівець Т.М.
3. Тренінг мотивації психологія/ пр_псих, соц_псих Обов¢язкова 1 2 З Сімак А.А.

2 курс

4. Психофізіологія псих/ пр_псих, соц_псих Обов¢язкова 2 4 І Кушнір І.Г.
5. Психодіагностика псих/ пр_псих, соц_псих Обов¢язкова 2 4 З Фесун Г.С.

 

6. Психосоматика

 

 

псих/ пр_псих, соц_псих Вибіркова 2 4 І Лісова О.С.
7. Психологія сім’ї псих/ пр_псих, соц_псих Вибіркова 2 4 І Гуцуляк Н.М.

2 скорочений курс

8. Практикум з психології псих/

пр_псих

Обов¢язкова 2 4 І Канівець Т.М.
9. Тренінг спілкування та мотивації псих/

пр_псих

Обов¢язкова 2 4 З Матейчук Н.Г.

3 курс

10. Експериментальна психологія псих/ пр_псих, соц_псих Обов¢язкова 3 6 І Гуцуляк Н.М.
11. Реабілітаційна психологія псих/

пр_псих

Вибіркова 3 6 І Лісова О.С.
12. Основи психокорекції псих/

пр_псих

Вибіркова 3 6 І Барабащук Г.В.
13. Психологія стресу та ПТСР псих/

пр_псих

Вибіркова 3 6 З Лісова О.С.
14. Методи дослідження особистості психологія/

пр_псих

Вибіркова 3 6 І Чернописький О.М.

4 курс

15. Кризове консультування псих/ пр_псих Вибіркова 4 8 І Душкевич М.М.
16. Тренінг професійного становлення псих/ пр_псих Вибіркова 4 8 З Янкова А.Г.
17. Теорія і практика групової роботи псих/ пр_псих Вибіркова 4 8 І Сімак А.А.
18. Політична психологія псих/ пр_псих Вибіркова 4 8 І Фесун Г.С.
19. Психологія конфліктів псих/ пр_псих  

Вибіркова

4

 

8

 

І

 

Радчук В.М.
20. Діяльність служби телефону довіри псих/ пр_псих Вибіркова 4 8 З Янкова А.Г.

5 курс

21. Коучінг псих/ пр_псих Вибіркова 5 10 І Чернописький О.М.
22. Перинатальна психологія псих/ пр_псих Вибіркова 5 10 І Кушнір І.Г.
23. Психологічне забезпечення діяльності силових структур псих/ пр._псих Вибіркова 5 10 І Лісова О.С.
24. Тренінг психотерапевтичних навичок псих/ пр_псих Вибіркова 5 10 З Душкевич М.М.
25. Психофармакологія псих/ пр_псих Вибіркова 5 10 З Кушнір І.Г.
26. Тайм-менеджмент псих/ пр_псих Вибіркова 5 10 З Барабащук Г.В.
27. Психологія маркетингу та реклами псих/ пр_псих Вибіркова 5 10 І Фесун Г.С.
28. Психологічний супровід дітей з інвалідністю псих/ пр_псих Вибіркова 5 10 І Лісова О. С.


Перелік дисциплін II семестру кафедри практичної психології

які читаються на інших факультетах  2020-2021 н.р.

п/п

Дисципліна Спеціальність/

спеціалізація

Обов’язкова чи вибіркова Курс Семестр Форма контролю Викладач

1 курс

1. Психологія (загальна, педагогічна та вікова) сер.освіта/фр.мова та л-ра, анг.мова та л-ра, нім.мова та л-ра Обов’язкова

 

Обов’язкова

 

 

1

 

2

 

 

2

 

3

 

 

З

 

І

 

 

Матейчук Н.Г.

2 курс

2. Психологія (загальна, педагогічна та вікова) філ.англ.мова та літ. філ.англ.-укр.перек. філ.нім.-укр.перек. філ.фр.-укр.перек. Обов’язкова 2 4 З Матейчук Н.Г.
                                3 скорочений  курс
3. Психодіагностика в освітньому процесі поч.освіта Обов’язкова 3 6 З Фесун Г.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна » Дисципліни
Радчук Валентина Миколаївна

radchuk

 Завідувач кафедри практичної психології, доцент, кандидат психологічних наук. Працювала з 1994 р. на посаді асистента кафедри психології та соціології. З 2001 р. – доцент кафедри психології. Очолює кафедру з 2006 року.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні детермінанти конфліктної поведінки особистості». Працює над докторською дисертацією на тему: «Психологічна готовність молоді до шлюбно-сімейних стосунків».

Науково-практичні інтереси: Психологічні детермінанти становлення сучасної молодої сім’ї.

Навчальні курси: “Психологія управління”, “Психологія конфліктів”, “Вступ до спеціальності”, “Психологія”, “Технологія  формування команд в організаціях”, “Гендерна психологія”.

×
Барабащук Ганна Володимирівна

barabachuk

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2006 року працює в ЧНУ ім. Юрія Федьковича, зокрема на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи з 2009 року.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціальна ідентичність особистості як суб’єкта сімейних трансформацій».

Наукові інтереси: соціальна ідентичність особистості; вікові особливості формування соціальної ідентичності; проблематика сімейних трансформацій.

 Навчальні курси: “Психологія здоровя”, “Практикум з психології”, “Педагогічна психологія”, “Антропологія”.

×
Галичанська Альона Вікторівна

galychanska

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює з 2002 р., спершу на посаді асистента кафедри психології.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Родинна традиція як умова запобігання міжпоколінних конфліктів у підлітків у сім’ї».

Науково-практичні інтереси: проблеми міжпоколінної взаємодії в умовах розширеної сім’ї, особливості психологічної сумісності в сім’ї, проблеми дослідження інтегративних характеристик сім’ї.

Навчальні курси: “Педагогічна психологія”, “Психологія супервізії” “Етнопсихологія”, “Психотерапія”, “Сімейне консультування”, “Психологія”, “Психологічні методи забезпечення ефективності  навчання”.

×
Голодрижук Анастасія Василівна

golodroguk

Асистент кафедри практичної психології. З 2004 р. по 2005 р. працювала лаборантом на кафедрі психології. З 2009 р. працює на посаді асистента кафедри практичної психології.

З 2013 року – аспірант кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

Науково-практичні інтереси: вплив батьківських інтроектів на процес соціалізації та можливої десоціалізації особитості. Використання адекватних психотехнік в роботі з хибними дихотоміями як умова формування цілісної особистості. Вплив індивідуально-психологічних особливостей реципієнта на його інтерпретаційні можливості в процесі сприйняття витворів мистецтва.

Навчальні курси: “Вступ до спеціальності”, “Психотехніки особистісного росту”, “Психологічні асекти арттерапії”, “Соціально-психологічний тренінг”, “Інтроспекційна психологія”, “Практикум з психології”, “Психологія роботи з дезадаптованими”.

×
Гуцуляк Наталія Михайлівна

guculiak

Доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. У період з 1997 р. по 2000 р. – аспірант кафедри психології та соціології. 2001–2003 рр. – асистент кафедри психології. З 2003 р. працює на посаді доцента кафедри практичної психології.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моральна саморегуляція як умова попередження девіантної поведінки підлітків».

Науково-практичні інтереси: проблеми девіантної поведінки неповнолітніх та умови її попередження й корекції.

Навчальні курси: “Психологія сім’ї”, “Основи наукового дослідження в практичній психології”, “Спецпрактикум з практичної психології”, “Методи дослідження особистості”, “Психологія сім’ї ”, “Експериментальна психологія”.

×
Канівець Тетяна Миколаївна

kanivets

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2001 р. по 2006 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри психології. З 2006 р. – асистент кафедри психології.

З 2009 р. по 2013 р. – науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічна готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри».

Науково-практичні інтереси: психологічне забезпечення майбутньої професійної кар’єри, етапи розвитку кар’єри, особливості кар’єрного росту особистості.

Навчальні курси: «Загальна психологія», «Психологія праці», «Інженерна психологія», «Психологія праці та інженерна психологія», «Практикум з психології», «Спецпрактикум з соціальної психології», «Педагогічна психологія».

×
Корнівська Мар’яна Михайлівна

kornivska

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2007 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри практичної психології. З 2013 працює на посаді асистента кафедри практичної психології.

3 2009 р. по 2013 р. – аспірант лабораторії загальної та етнічної психології інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-психологічні чинники становлення політичної свідомості студентської молоді».

Науково-практичні інтереси: особливості кризової інтервенції, психологічна допомога постраждалим внаслідок військових дій, треніг спілкування, специфіка проведення тренінгових та терапевтичних груп.

Навчальні курси: “Тренінг спілкування”, “Основи психокорекції», “Експериментальна психологія”, “Психологічна служба в закладах освіти”, “Чинники успішного працевлаштування”, “Особисте кризове спілкування”.

×
Кушнір Ірина Георгіївна

kushnir

Професор кафедри практичної психології, доктор медичних наук.

Працює з 2003 року. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію в інституті фізіології імені О.О. Богомольця Національної Академії Наук України на тему: «Вплив зміни фото періодичності та рівня кортикостероїдів на циркадіанний ритм екскреторної функції нирки».

У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: «Роль нейротрансмітерних механізмів у порушенні циркадіанного ритму функції нирок».

Науково-практичні інтереси: психофізіологія, нейрофізіологія, перинатальна психологія, патопсихологія.

Навчальні курси: “Патопсихологія”, “Психогенетика”, “Перинатальна психологія”, “Основи валеології”, “Вікова фізіологія та валелогія”, “Психофізіологія”, “Психологія аномального розвитку”, “Основи психогенетики”.

×
Лісова Олена Сергіївна

lisova

Доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює з 2002 року. Навчання в аспірантурі – з 1997 року.

У 2008 році захистила дисертацію на тему: «Психологічні особливості внутрішньої картини здоров’я у хворих на виразкову хворобу».

Науково-практичні інтереси: клінічна психологія (психологія лікувального процесу, психологія хворого, психологія стресових ситуацій), психологія здоров’я.

Навчальні курси: “Психогігієна”, “Спецпрактикум з реабілітаційної психології”, “Клінічна психологія”, “Психологічний супровід хворих”, “Основи антропогенезу”, “Психологія стресу та ПТСР”.

×
Лучак Тетяна Іванівна

lukach

Старший лаборант кафедри практичної психології. Працює з 2006 року.

Науково-практичні інтереси: причини сімейних конфліктів та способи їх подолання; психологічні причини сімейних криз та способи виходу з них; вплив емоційного стану вагітної жінки на розвиток дитини.

×
Матейчук Наталія Георгіївна

mateichuk

Асистент кафедри практичної психології. З 1996 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри психології та соціології. З 1997 – асистент кафедри психології та соціології.

Науково-практичні інтереси: психологія креативності, психологічні закономірності й механізми розвитку творчої особистості, психологія спілкування, психологія сім’ї.

Навчальні курси: “Загальна психологія”, “Психологічні проблеми спілкування”, “Психологія управлінняі”, “Психологія спілкування”, “Педагогічна психологія”.

×
Нечитайло Тетяна Андріївна

nechytailo

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює 3 2003 року.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію у національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова на тему: «Генезис образу фізичного Я у підлітковому віці»

Науково-практичні інтереси: вікова та педагогічна психологія, корекційно-розвивальна робота з підлітками, Арт-терапія.

Навчальні курси: “Психологічні аспекти ТОП”, “Психологічна експертиза”, “Діяльність службу телефону довіри”.

×
Сімак Алла Анатоліївна

simak

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2006 р. по 2007 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри прикладної психології. З 2007 р. – асистент кафедри.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Аксіопсихологічні чинники вибору копінг-стратегій у підлітків-акцентуантів».

 

Науково-прикладні інтереси: проблеми динаміки аксіологічної сфери особистості в аверсивних умовах життєдіяльності; ентропія копінг-поведінки в складних життєвих ситуаціях, проблеми моделювання у дитини дисфункціональних скриптів та еманованого Его при транслюванні деструктивних посилань значимими фігурами, феномен ревіктимізації.

Навчальні курси: “Теорія і практика групової роботи ”, “Основи психокорекції», “Основи психотерапії та консультування”, “Теорія і практика психокорекції”, “Дитяча психотерапія”.

×
Фесун Галина Стефанівна

fesun

Асистент кафедри практичної психології, кандидат політологічних наук. З 2004 р. по 2006 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри психології. З 2006 – асистент кафедри прикладної психології.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-психологічні виміри іміджу політичного лідера в Україні (на прикладі виборчих кампаній 2004-2010 рр.)».

Науково-практичні інтереси: Політичне лідерство та імідж політика у виборчому процесі. Методологічні, теоретичні та практичні проблеми дослідження реклами. Роль ЗМІ у виборчому процесі. Політична реклама у виборчому процесі. Образ політичного лідера крізь призму засобів масової комунікації. Вплив національних особливостей, стереотипів, політичної культури українців на формування іміджу політичного лідера.

Навчальні курси: “Політична психологія”, “Психологія бізнесу”, “Психодіагностика”, “Психологія маркетингу і реклами”, “Психологія іміджу”.

×
Чернописький Олександр Миколайович

chornopuskuy

Асистент кафедри практичної психології. Працює з 2002 року кафедри психології.

Науково-практичні інтереси: проблема ефективності консультування як виду психологічної допомоги; особливості встановлення, підтримування та динаміки консультативного контакту під час консультативного процесу; особистісні риси, здібності консультанта як фактор його роботи; групова динаміка в контексті тренінгової роботи.

Навчальні курси: “Психодіагностика”, “Основи психологічного консультування”, “Основи психотерапії та консультування”, “Тренінг спілкування”, “Методи психотерапевтичної роботи”.

×
Чорней Марина Петрівна

chorney

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює з 2013 року .

З 2010 по 2013 рік навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп»

Коло наукових інтересів: проблеми міжетнічного сприймання та інтерпретації зовнішності, крос-расового ефекту, побудови образу іншої людини, флеш-іміджу, расової та етнічної упередженості; проблеми психотерапевтичної допомоги особистості, кризового консультування.

Навчальні курси: “Тренінг психологічного спілкування”, “Дизайн психологічних досліджень”, “Психологія роботи з персоналом”, “Методи психотерапевтичної роботи”, “Основи психотерапії”, “Психологія співзалежності”.

×