Історія кафедри

Положення про кафедру практичної психології

pdfПоложення про кафедру

Історія становлення кафедри практичної психології

OmH_gRfnstM

Кафедра практичної психології створена як самостійний підрозділ у вересні 2006 року в результаті реорганізації кафедри психології.
Очолює кафедру докторант кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент Радчук Валентина Миколаївна.
У складі кафедри працюють 20 викладачів, із них 2 доктори наук, професори; 13 кандидатів наук, доцентів; 5 асистентів.
Основою функціонування кафедри є підготовка фахівців напряму «Практична психологія» за такими спеціалізаціями «Психологічне консультування» та «Реабілітаційна психологія», яка розпочата з 2008 р.
Викладачі кафедри також забезпечують викладання психологічних дисциплін на гуманітарних факультетах університету.
Наукові пошуки викладачів групуються навколо кафедральної теми: «Психологічні аспекти світоглядних та поведінкових стратегій особистості в сучасних соціокультурних умовах» («Psychological aspects of the personality’s outlook-forming and behavioral strategies in modern social and cultural conditions»), результати якої відображені в наукових публікаціях різних типів та захищених кандидатських дисертаціях.
Наукові здобутки кафедри налічують 30 навчальних посібників та методичних розробок, підручники з грифом МОНУ.
Протягом 2009-2015 рр. викладачі кафедри брали активну участь у міжнародних проектах. Зокрема, асистент кафедри Чернописький О. М. був учасником бінаціонального німецько-українського тренінгового семінару «Соціальна робота з ВІЛ інфікованими та ін’єкційно залежними».
Доцент кафедри Поснова Т. П. взяла участь у міжнародному науково-дослідницькому проекті дослідження цінностей та політичних установок особистості під керівництвом Shalom H. Schwartz, The Hebrew University of Jerusalem (2009) та ХХ-му Конгресі Міжнародної асоціації кросс-культурної психології (ІАССР) «Культурні зміни – зустрічаємо виклик» (2010, м. Мельбурн, Австралія).
У 2012 році асистенти кафедри Корнівська М. та Голодрижук А. прийняли участь у реалізації проекту «Університетський Центр Кар’єри як форма професійної активності жінок і чоловіків напередодні їх входження на ринок праці» («Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn w przeddzień ich wejścia na rynek pracy»). Проект був співфінансований Міністерством Закордонних Справ Республіки Польщі в рамках програми «Польська допомога для розвитку, 2012». (http://www.uck.chnu.edu.ua/).

vXbexzzmxlk
Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, Чорней М.П. брала участь у закордонних міжнародних конференціях:
4th World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (травень 2013 р., м.Стамбул, Туреччина), 5th World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (травень 2014 р., м. Дубровнік, Хорватія); 2nd Global Conference on Psychology Researches (листопад 2014 р., м. Барселона, Хорватія).
Кафедра виступила організатором міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій: «Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін» (2007), «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви» (2009), «Трансформація сім’ї у сучасному світі» (2010).
При кафедрі постійно працюють різноманітні тренінгові групи студентів. Кожного року найкращі студенти спеціальності беруть активну участь у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах з психології.

x_e7e63079 У 2009 р. студентка Ігнатьєва А. стала стипендіаткою Третього конкурсного добору Стипендіальної програми «Завтра. UA», зайнявши 34 місце з роботою «Системний аналіз відображення у свідомості студенток-психологів рольових позицій та стереотипів (психосемантика відображення позицій «відьма» та «стерво») – науковий керівник Пасніченко В.В.
У 2010-2012 рр. студенти кафедри Мак О., Крамарюк Т. під керівництвом асистента кафедри Пасніченко В. В. взяли участь у міжнародному молодіжному науковому форумі (МГУ ім. Ломоносова, м. Москва). Студентка Мак О. 2011 р. нагороджена дипломом ІІІ ступеня за перемогу у конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія». Студентка Крамарюк Т. у 2012 р. нагороджена дипломом ІІІ ступеня, а 2013 р. дипломом ІІ ступеня за перемогу у конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова  психологія».
Програмою практичної підготовки фахівців напряму передбачено такі види практики:

  • Навчально-ознайомлювальна;
  • Психодіагностична;
  • Консультативна;
  • Психотерапевтична.

IMG_5466
Студенти академічних груп постійно беруть участь у благодійних акціях. Так, у 2012 році під керівництвом доцента кафедри Сімак А.А. організовано благодійну акцію «Маршрут милосердя», під час якої студенти з благодійною допомогою побували у Хотинській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті №1, Хотинській спеціальній школі-інтернаті №2, Чернівецькій загальноосвітній школі-інтернаті №4, Чернівецькій загальноосвітній школі-інтернаті для дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківської опіки, Чернівецькому обласному дитячому протитуберкульозному санаторії «Садгора», Магальському дитячому будинкові-інтернаті для розумово відсталих, Оршівському дитячому будинку, Селятинській загальноосвітній школі-інтернаті і дитячому притулку ССД ЧОДА.
При кафедрі впроваджено проект «Телефон довіри для всіх» Всеукраїнської мережі служб «Телефони довіри для всіх». Проект Благочинної організації «Лінія допомоги», який здійснюється за підтримки Спільноти психологів, що практикують Гештальт-підхід.
Співробітники кафедри у співпраці з медико-психологічним центром БДМУ активно займаються волонтерською та консультативною роботою з метою допомоги постраждалим внаслідок АТО, вимушеним переселенцям, людям, що отримали психологічні травми в результаті військових дій.
На базі кафедри організовуються підготовчі заняття для бажаючих працювати у волонтерській службі спеціалістів-психологів.
Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними вищими навчальними та академічними закладами України: з кафедрою соціальної психології Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, лабораторією організаційної психології, а також лабораторією загальної та етнічної психології Інституту психології АПН України ім. Г. С. Костюка, лабораторією соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, кафедрою психології Київського університету КРОК та ін.
У травні 2012 року відбувся перший випуск фахівців з напрямку підготовки «Практична психологія». Дипломи освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР» отримали 31 студент.
В червні 2013 року відбувся перший випуск спеціалістів та магістрів з напрямку підготовки «Практична психологія».3foygoahMho

Ви тут: Головна » Історія кафедри
Радчук Валентина Миколаївна

radchuk

 Завідувач кафедри практичної психології, доцент, кандидат психологічних наук. Працювала з 1994 р. на посаді асистента кафедри психології та соціології. З 2001 р. – доцент кафедри психології. Очолює кафедру з 2006 року.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічні детермінанти конфліктної поведінки особистості». Працює над докторською дисертацією на тему: «Психологічна готовність молоді до шлюбно-сімейних стосунків».

Науково-практичні інтереси: Психологічні детермінанти становлення сучасної молодої сім’ї.

Навчальні курси: “Психологія управління”, “Психологія конфліктів”, “Вступ до спеціальності”, “Психологія”, “Технологія  формування команд в організаціях”, “Гендерна психологія”.

×
Барабащук Ганна Володимирівна

barabachuk

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2006 року працює в ЧНУ ім. Юрія Федьковича, зокрема на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи з 2009 року.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціальна ідентичність особистості як суб’єкта сімейних трансформацій».

Наукові інтереси: соціальна ідентичність особистості; вікові особливості формування соціальної ідентичності; проблематика сімейних трансформацій.

 Навчальні курси: “Психологія здоровя”, “Практикум з психології”, “Педагогічна психологія”, “Антропологія”.

×
Галичанська Альона Вікторівна

galychanska

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює з 2002 р., спершу на посаді асистента кафедри психології.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Родинна традиція як умова запобігання міжпоколінних конфліктів у підлітків у сім’ї».

Науково-практичні інтереси: проблеми міжпоколінної взаємодії в умовах розширеної сім’ї, особливості психологічної сумісності в сім’ї, проблеми дослідження інтегративних характеристик сім’ї.

Навчальні курси: “Педагогічна психологія”, “Психологія супервізії” “Етнопсихологія”, “Психотерапія”, “Сімейне консультування”, “Психологія”, “Психологічні методи забезпечення ефективності  навчання”.

×
Голодрижук Анастасія Василівна

golodroguk

Асистент кафедри практичної психології. З 2004 р. по 2005 р. працювала лаборантом на кафедрі психології. З 2009 р. працює на посаді асистента кафедри практичної психології.

З 2013 року – аспірант кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.

Науково-практичні інтереси: вплив батьківських інтроектів на процес соціалізації та можливої десоціалізації особитості. Використання адекватних психотехнік в роботі з хибними дихотоміями як умова формування цілісної особистості. Вплив індивідуально-психологічних особливостей реципієнта на його інтерпретаційні можливості в процесі сприйняття витворів мистецтва.

Навчальні курси: “Вступ до спеціальності”, “Психотехніки особистісного росту”, “Психологічні асекти арттерапії”, “Соціально-психологічний тренінг”, “Інтроспекційна психологія”, “Практикум з психології”, “Психологія роботи з дезадаптованими”.

×
Гуцуляк Наталія Михайлівна

guculiak

Доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. У період з 1997 р. по 2000 р. – аспірант кафедри психології та соціології. 2001–2003 рр. – асистент кафедри психології. З 2003 р. працює на посаді доцента кафедри практичної психології.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моральна саморегуляція як умова попередження девіантної поведінки підлітків».

Науково-практичні інтереси: проблеми девіантної поведінки неповнолітніх та умови її попередження й корекції.

Навчальні курси: “Психологія сім’ї”, “Основи наукового дослідження в практичній психології”, “Спецпрактикум з практичної психології”, “Методи дослідження особистості”, “Психологія сім’ї ”, “Експериментальна психологія”.

×
Канівець Тетяна Миколаївна

kanivets

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2001 р. по 2006 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри психології. З 2006 р. – асистент кафедри психології.

З 2009 р. по 2013 р. – науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічна готовність студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри».

Науково-практичні інтереси: психологічне забезпечення майбутньої професійної кар’єри, етапи розвитку кар’єри, особливості кар’єрного росту особистості.

Навчальні курси: «Загальна психологія», «Психологія праці», «Інженерна психологія», «Психологія праці та інженерна психологія», «Практикум з психології», «Спецпрактикум з соціальної психології», «Педагогічна психологія».

×
Корнівська Мар’яна Михайлівна

kornivska

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2007 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри практичної психології. З 2013 працює на посаді асистента кафедри практичної психології.

3 2009 р. по 2013 р. – аспірант лабораторії загальної та етнічної психології інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-психологічні чинники становлення політичної свідомості студентської молоді».

Науково-практичні інтереси: особливості кризової інтервенції, психологічна допомога постраждалим внаслідок військових дій, треніг спілкування, специфіка проведення тренінгових та терапевтичних груп.

Навчальні курси: “Тренінг спілкування”, “Основи психокорекції», “Експериментальна психологія”, “Психологічна служба в закладах освіти”, “Чинники успішного працевлаштування”, “Особисте кризове спілкування”.

×
Кушнір Ірина Георгіївна

kushnir

Професор кафедри практичної психології, доктор медичних наук.

Працює з 2003 року. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію в інституті фізіології імені О.О. Богомольця Національної Академії Наук України на тему: «Вплив зміни фото періодичності та рівня кортикостероїдів на циркадіанний ритм екскреторної функції нирки».

У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему: «Роль нейротрансмітерних механізмів у порушенні циркадіанного ритму функції нирок».

Науково-практичні інтереси: психофізіологія, нейрофізіологія, перинатальна психологія, патопсихологія.

Навчальні курси: “Патопсихологія”, “Психогенетика”, “Перинатальна психологія”, “Основи валеології”, “Вікова фізіологія та валелогія”, “Психофізіологія”, “Психологія аномального розвитку”, “Основи психогенетики”.

×
Лісова Олена Сергіївна

lisova

Доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює з 2002 року. Навчання в аспірантурі – з 1997 року.

У 2008 році захистила дисертацію на тему: «Психологічні особливості внутрішньої картини здоров’я у хворих на виразкову хворобу».

Науково-практичні інтереси: клінічна психологія (психологія лікувального процесу, психологія хворого, психологія стресових ситуацій), психологія здоров’я.

Навчальні курси: “Психогігієна”, “Спецпрактикум з реабілітаційної психології”, “Клінічна психологія”, “Психологічний супровід хворих”, “Основи антропогенезу”, “Психологія стресу та ПТСР”.

×
Лучак Тетяна Іванівна

lukach

Старший лаборант кафедри практичної психології. Працює з 2006 року.

Науково-практичні інтереси: причини сімейних конфліктів та способи їх подолання; психологічні причини сімейних криз та способи виходу з них; вплив емоційного стану вагітної жінки на розвиток дитини.

×
Матейчук Наталія Георгіївна

mateichuk

Асистент кафедри практичної психології. З 1996 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри психології та соціології. З 1997 – асистент кафедри психології та соціології.

Науково-практичні інтереси: психологія креативності, психологічні закономірності й механізми розвитку творчої особистості, психологія спілкування, психологія сім’ї.

Навчальні курси: “Загальна психологія”, “Психологічні проблеми спілкування”, “Психологія управлінняі”, “Психологія спілкування”, “Педагогічна психологія”.

×
Нечитайло Тетяна Андріївна

nechytailo

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює 3 2003 року.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію у національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова на тему: «Генезис образу фізичного Я у підлітковому віці»

Науково-практичні інтереси: вікова та педагогічна психологія, корекційно-розвивальна робота з підлітками, Арт-терапія.

Навчальні курси: “Психологічні аспекти ТОП”, “Психологічна експертиза”, “Діяльність службу телефону довіри”.

×
Сімак Алла Анатоліївна

simak

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. З 2006 р. по 2007 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри прикладної психології. З 2007 р. – асистент кафедри.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Аксіопсихологічні чинники вибору копінг-стратегій у підлітків-акцентуантів».

 

Науково-прикладні інтереси: проблеми динаміки аксіологічної сфери особистості в аверсивних умовах життєдіяльності; ентропія копінг-поведінки в складних життєвих ситуаціях, проблеми моделювання у дитини дисфункціональних скриптів та еманованого Его при транслюванні деструктивних посилань значимими фігурами, феномен ревіктимізації.

Навчальні курси: “Теорія і практика групової роботи ”, “Основи психокорекції», “Основи психотерапії та консультування”, “Теорія і практика психокорекції”, “Дитяча психотерапія”.

×
Фесун Галина Стефанівна

fesun

Асистент кафедри практичної психології, кандидат політологічних наук. З 2004 р. по 2006 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри психології. З 2006 – асистент кафедри прикладної психології.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-психологічні виміри іміджу політичного лідера в Україні (на прикладі виборчих кампаній 2004-2010 рр.)».

Науково-практичні інтереси: Політичне лідерство та імідж політика у виборчому процесі. Методологічні, теоретичні та практичні проблеми дослідження реклами. Роль ЗМІ у виборчому процесі. Політична реклама у виборчому процесі. Образ політичного лідера крізь призму засобів масової комунікації. Вплив національних особливостей, стереотипів, політичної культури українців на формування іміджу політичного лідера.

Навчальні курси: “Політична психологія”, “Психологія бізнесу”, “Психодіагностика”, “Психологія маркетингу і реклами”, “Психологія іміджу”.

×
Чернописький Олександр Миколайович

chornopuskuy

Асистент кафедри практичної психології. Працює з 2002 року кафедри психології.

Науково-практичні інтереси: проблема ефективності консультування як виду психологічної допомоги; особливості встановлення, підтримування та динаміки консультативного контакту під час консультативного процесу; особистісні риси, здібності консультанта як фактор його роботи; групова динаміка в контексті тренінгової роботи.

Навчальні курси: “Психодіагностика”, “Основи психологічного консультування”, “Основи психотерапії та консультування”, “Тренінг спілкування”, “Методи психотерапевтичної роботи”.

×
Чорней Марина Петрівна

chorney

Асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук. Працює з 2013 року .

З 2010 по 2013 рік навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп»

Коло наукових інтересів: проблеми міжетнічного сприймання та інтерпретації зовнішності, крос-расового ефекту, побудови образу іншої людини, флеш-іміджу, расової та етнічної упередженості; проблеми психотерапевтичної допомоги особистості, кризового консультування.

Навчальні курси: “Тренінг психологічного спілкування”, “Дизайн психологічних досліджень”, “Психологія роботи з персоналом”, “Методи психотерапевтичної роботи”, “Основи психотерапії”, “Психологія співзалежності”.

×